คำถามที่ถามบ่อย KB0393213
อีเมล์
ฉันจะเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อเฉพาะลูกค้าได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อเฉพาะลูกค้าได้อย่างไร?

คำตอบ

เมื่อต้องการปรับแต่งวิธีการกำหนดเส้นทางตามลูกค้า ให้ทำดังนี้

  1. ที่มุมบนขวาของแอพพลิเคชัน ให้คลิก ชื่อย่อของคุณ > การตั้งค่า > ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. คลิก การดำเนินการ > แทนที่การกำหนดเส้นทาง ที่ด้านขวาของชื่อลูกค้า
  3. คลิก ปรับแต่งการกำหนดลักษณะของการกำหนดเส้นทาง จากนั้นคลิก ตกลง
  4. ปรับแต่งการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ แล้วคลิก ถัดไป
  5. เลือกว่าต้องการเปิดเผยรายละเอียดการกำหนดเส้นทางให้ลูกค้าทราบหรือไม่ แล้วคลิก ถัดไป
  6. ตรวจทานแล้วคลิก ส่ง

นำไปใช้กับ

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (PO & ASN & GRN)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว